Tục xin chữ đầu năm

Xã hội 25/01/2012 - 09:53

Cùng với việc khai bút, người Việt có tục xin và cho chữ vào ngày Tết. Đây là nét văn hóa thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà. > Phố ông Đồ vào xuân

Cùng với việc khai bút, người Việt có tục xin và cho chữ vào ngày Tết. Đây là nét văn hóa thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà.
> Phố ông Đồ vào xuân

Thanh Tùng

Theo dòng sự kiện:
Tết Nhâm Thìn 2012
no image

Tết Nhâm Thìn, tục xin chữ, phố ông đồ