Tương lai nào cho AGF khi bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục?

16/07/2018 - 20:51 - Nguồn: antt.vn Yêu cầu xóa tin

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish, AGF) vừa công bố kết quả kinh doanh bán niên 2018 (30/9/2017-31/3/2018) với khoản lỗ lên đến 166 tỷ đồng, trong đó riêng quý 2 lỗ hơn 70 tỷ.

Theo ghi nhận trong báo cáo, doanh thu trong kỳ của Agifish giảm từ 1.164 tỷ về 808 tỷ đồng, trong khi giá vốn giảm với tỷ lệ nhỏ hơn khiến Công ty lỗ gộp 81 tỷ, cùng kỳ năm ngoái vẫn còn lãi hơn 100 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm mạnh, chi phí tài chính cũng các chi phí bán hàng và quản lý có điều chỉnh.

Mặc dù đã giảm được chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp từ mức 72 tỷ đồng xuống còn 54.4 tỷ đồng nhưng với kết quả lãi gộp âm cộng với sự sụt giảm của hoạt động tài chính, 6 tháng đầu niên độ 2017-2018, AGF ghi nhận lỗ từ hoạt động kinh doanh tới 156 tỷ đồng. Thêm vào đó, Công ty còn phải ghi nhận khoản lỗ khác hơn 10 tỷ đồng. Kết quả là trong kỳ này, AGF lỗ ròng tới hơn 166 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên mức gần 258 tỷ đồng.

Chưa hết, chi phí khác trong kỳ tăng đột biến, ghi nhận hơn 10 tỷ, Agifish theo đó kết thúc bán niên 2018 với mức lỗ xấp xỉ 166 tỷ đồng, đưa con số lỗ lũy kế đến cuối kỳ là 258 tỷ đồng. 

Nói về Agifish, điều đáng bận tâm có lẽ đến từ các khoản phải thu của Công ty, khi năm 2017, ngoài khoản điều chỉnh doanh thu thuần giảm 178 tỷ đồng so với báo cáo tự lập khiến lãi gộp giảm mạnh thì chi phí quản lý sau kiểm toán cũng tăng thêm 82 tỷ đồng, nguyên nhân từ khoản dự phòng cho các khoản phải thu mà báo cáo tự lập trước đó của Agrifish không trích lập.

Tính đến ngày 30/03/2018, tổng tài sản của AGF đạt mức 1,475 tỷ đồng, giảm gần 30% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ phải trả chiếm tới hơn 70% đạt mức 1,039 tỷ đồng. So với đầu kỳ, khoản nợ phải trả này đã giảm tới 30%. Đáng chú ý, hàng tồn kho của AGF tại thời điểm cuối kỳ này giảm tới hơn 66% so với đầu kỳ từ mức 538.4 tỷ đồng xuống còn hơn 181.65 tỷ đồng. Đồng thời, phải thu ngắn hạn giảm hơn 20% xuống còn gần 852 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản mục tài sản khác không có biến động mạnh.

Cổ phiếu bị kiểm soát đặc biệt, nửa đầu năm lỗ 166 tỷ, lỗ lũy kế những 258 tỷ đồng, tương lai nào cho Agifish? - Ảnh 1.

Sau kiểm toán, kiểm toán viên đã đưa ra kết luận ngoại trừ đối với báo cáo tài chính của AGF. Theo đó, Công ty chưa trích lập dự phòng cho khoản phải thu ngắn hạn khó đòi theo các quy định hiện hành với số tiền là hơn 95.7 tỷ đồng. Nếu Công ty thực hiện trích lập khoản dự phòng nêu trên theo quy định thì khoản lỗ ròng trong kỳ này sẽ tăng lên tương ứng. Đồng thời, khoản mục dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và lỗ lũy kế cũng sẽ tăng theo.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên tiếp tục đưa ra ý kiến nhấn mạnh khoản lỗ lũy kế gần 258 tỷ đồng có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Trên thị trường, cổ phiếu AGF giảm sâu, dao động quanh tại vùng giá 3.000-4.000 đồng/cp. Thậm chí, ngày 28/2 vừa qua Sở GDCK TP.HCM đã ra quyết định đưa cổ phiếu AGF vào diện bị kiểm soát đặc biệt từ 7/3/2018.

Thư Hà