Tỷ lệ hộ nghèo huyện Mù Cang Chải giảm 8,54% so với năm 2019

Việc làm 22/01/2021 - 15:30

Tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trung bình mỗi năm giảm trên 8,6% và vượt so với mục tiêu kế hoạch huyện giao và vượt so với mục tiêu tại Quyết định số 1722 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Theo UBND huyện Mù Cang Chải, kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch của giai đoạn cụ thể như: Năm 2016, đạt 66,79% (Giảm 8,34% so với năm 2015); năm 2017, giảm 7,52% so với năm 2016…

Tỷ lệ hộ nghèo huyện Mù Cang Chải giảm 8,54% so với năm 2019 - ảnh 1

Bà Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt tích trong công tác giảm nghèo

Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 8,54% so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm trên 8,6%/năm và vượt so với mục tiêu kế hoạch huyện giao và vượt so với mục tiêu tại Quyết định số 1722 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Tổng nguồn vốn được giao thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện là gần 320 tỷ đồng; tổng kinh phí đã thực hiện trên 315,6 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là thực hiện về các Chương trình 30a và chương trình 135.

Đối với dự án 1, thuộc Chương trình 30a gồm có 3 tiểu dự án về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện; hỗ trợ cho lao động nông thôn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm có thời hạn ở nước ngoài.

Ngoài ra còn có các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về dân sinh và tiếp cận các dịch vụ xã hội, cụ thể: hỗ trợ về y tế, chính sách hỗ trợ về nhà ở, tiền điện cho hộ nghèo, chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo.

Qua đánh giá các dự án, chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục, ý tế, văn hóa, nhà ở...tạo điều kiện và là động lực để hộ nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Công tác kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chương trình, dự án giảm nghèo bền vững được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo định kỳ hàng năm và đột xuất. Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy được vai trò và trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện.

CHU LƯƠNG