UBND Huyện Ea Kar triển khai phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Xã hội 04/10/2018 - 19:03

Sáng ngày 4/10/2018, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức họp triển khai phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thi công xây dựng công trình hệ thống kênh mương hồ chứa nước Ea Rớt và khu tái đình canh, định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Sáng ngày 4/10/2018, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức họp triển khai phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thi công xây dựng công trình hệ thống kênh mương hồ chứa nước Ea Rớt và khu tái định canh, định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được UBND huyện Ea Kar thông tin về việc triển khai, thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư, tái định canh để di dời các hộ dân nằm trong vùng Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng đến địa điểm xây dựng số 1 xã Cư Ea Lang, huyện Ea Kar (hợp phần này do UBND huyện Ea Kar làm chủ đầu tư). Đến nay nhiều hạng mục của hợp phần đã cơ bản hoàn thành, song, còn 3 hộ dân tại xã Cư Elang có diện tích đất nằm trong vùng dự án là gia đình ông Nguyễn Văn Bình ở thôn 6C, Nguyễn Văn Dũng và Lê Văn Hải ở thôn 1 chưa chịu nhận tiền đền bù, hỗ trợ và bàn giao đất cho đơn vị thi công.

UBND Huyện Ea Kar triển khai phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất - ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea Kar

Trước đó, UBND huyện cùng các đơn vị chức năng và UBND xã Cư Elang đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, giải thích về chính sách hỗ trợ, đền bù để các hộ nhận thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các hộ nói trên vẫn không đồng thuận, cố tình gây cản trở việc thi công. Do vậy, để việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, bảo đảm dự án được thi công đúng lộ trình, UBND huyện đã lập phương án thực hiện việc cưỡng chế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hà khẳng định: Việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân nói trên là đúng trình tự, quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các cơ quan chức năng, MTTQ Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể của huyện phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Cư Elang tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận. Thời gian cưỡng chế được thống nhất tiến hành vào ngày 10-10-2018 đối với hộ ông Nguyễn Văn Bình (thôn 6, xã Cư Elang); ngày 11-10-2018 sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Dũng và Lê Văn Hải (thôn 1, xã Cư Elang). Giao cho ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar làm Trưởng ban cưỡng chế thu hồi đất.

LÊ NHUẬN