UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Giáo dục 05/12/2020 - 10:11

Ngày 4/12, có 600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại bốn xã thuộc tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã nhận được khoản hỗ trợ tiền mặt để mua lương thực, thực phẩm và đầu tư sinh kế.

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 1

Có 600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại bốn xã thuộc tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã nhận được khoản hỗ trợ tiền mặt của UN Women. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 2

Chương trình nhằm hỗ trợ người dân đang có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là phụ nữ dân tộc thiểu số. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 3

Đại dịch COVID-19 và các chính sách giãn cách xã hội đã gây ra tác động lớn đến sinh kế của nhiều người, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương nhất, như phụ nữ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 4

Gói hỗ trợ trị giá hơn 1,3 tỷ đồng đến từ Quỹ Ứng phó và Phục hồi khẩn cấp trong đại dịch COVID-19 của Liên hợp quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 5

Tại Việt Nam, người dân tộc thiểu số chiếm 14% dân số. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 6

UN Women phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai để thực hiện hoạt động trao tiền mặt hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Lào Cai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 7

Sáng kiến này sẽ giúp bổ sung những hỗ trợ hiện có của Chính phủ cho những người dân dễ bị tổn thương nhất bị ảnh hưởng bởi COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 8

(Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 9

Mỗi hộ gia đình sẽ nhận được khoản hỗ trợ là 2,3 triệu đồng để cải thiện điều kiện sống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 10

Khoản tiền này sẽ giúp người dân mua lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu và đầu tư sinh kế trong thời gian dịch bệnh tiếp tục diễn ra. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 11

600 hộ gia đình, trong đó 100% là hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số, đã nhận được khoản hỗ trợ này. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 12

Trong trường hợp một số người dân không thể có mặt tại buổi cấp phát, khoản hỗ trợ sẽ được gửi tận nơi đến các hộ gia đình qua đường bưu điện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 13

(Ảnh: PV/Vietnam+)

UN Women hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai - ảnh 14

(Ảnh: PV/Vietnam+)