Ứng dụng đọc truyện của Việt Nam bị App Store và Google Play gỡ xuống

Công nghệ 20/09/2020 - 15:47

Ứng dụng đọc truyện có thu phí Funtoon tại Việt Nam với hàng ngàn truyện tranh đã bị đại diện Google Play và App Store gỡ vì liên tiếp vi phạm bản quyền.

Cuối tháng 7/2020, Funtoon đã bị phát hiện khi đăng tải hàng ngàn truyện tranh, trong đó rất nhiều tác phẩm thuộc sở hữu độc quyền của các công ty khác.

Trong đó chỉ riêng POPS tại Việt Nam đã bị vi phạm tới hơn 30 tác phẩm do POPS sở hữu độc quyền tại Việt Nam như: Ẩn Thế Hoa Tộc; Vương Gia 3 Tuổi Rưỡi... Vào ngày 23/7, POPS gửi khiếu nại đến Apple Store đề nghị giải quyết và ngày 7/8, POPS tiếp tục gửi khiếu nại cho Google để yêu cầu xử lý.

Ứng dụng đọc truyện của Việt Nam bị App Store và Google Play gỡ xuống - ảnh 1

Ứng dụng đọc truyện của Việt Nam bị App Store và Google Play gỡ xuống.

Sáng ngày 24/7, App Store gửi 1 email đến POPS và chủ sở hữu ứng dụng Funtoon, yêu cầu 2 bên đưa ra bằng chứng bản quyền của mình.

Sau khi App Store yêu cầu, đại diện ứng dụng Funtoon đã gửi mail trả lời với nội dung Funtoon là một sản phẩm của công ty Cổ phần Công nghệ Techlab. Funtoon cũng yêu cầu POPS cần phải gửi kịch bản chi tiết của tác phẩm đang sở hữu thì họ mới làm việc tiếp.

Đến chiều ngày 12/8/, một người khác tự nhận là đại diện của ứng dụng Funtoon tiếp tục yêu cầu POPS những điều khoản vô lý.

Với những hành động câu giờ của Funtoon, ngày 14/9/2020, Google gửi mail thông báo cho POPS là sau quá trình điều tra, họ đã quyết định gỡ app Funtoon ra khỏi hệ thống Google Play Store vì vi phạm nghiêm trọng luật bản quyền.

Sáng này 15/9/, tiếp theo sau Google, Apple cũng gửi email thông báo cho POPS xác nhận họ đã quyết định gỡ app Funtoon ra khỏi hệ thống Apple Store vì vi phạm bản nghiêm trọng luật bản quyền.

Chiều ngày 15/9, nhiều bạn đọc đã kiểm tra và xác nhận ứng dụng Funtoon cũng biến mất trên Google Play và Apple Store.

Thanh Thư