Ủy ban Chứng khoán kết hợp VACPA nâng cao chất lượng thông tin trên thị trường chứng khoán

Kinh tế 16/04/2021 - 16:21

Sau 10 năm hợp tác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) quyết định tiếp tục ký kết biên bản hợp tác giai đoạn mới 2021 - 2025 với mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán kết hợp VACPA nâng cao chất lượng thông tin trên thị trường chứng khoán - ảnh 1

Thông tin tài chính là một trong những yếu tố không thể thiếu trong các quyết định đầu tư và kinh doanh. Đặc biệt, trên thị trường chứng khoán, thông tin là yếu tố mang tính nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định đầu tư.

Theo đó, việc hợp tác giữa SSC và VACPA là thiết thực để nâng cao chất lượng thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán và hiệu quả công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán của cơ quan quản lý, thúc đẩy nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam phát triển.

SSC và VACPA sẽ hợp tác trong 4 nội dung gồm trao đổi thông tin, kiểm soát chất lượng, hoạt động đào tạo, hội thảo và góp ý xây dựng văn bản pháp luật/tài liệu chuyên môn do 2 bên biên soạn.

Trong đó, với hoạt động kiểm soát chất lượng, Ủy ban cung cấp thông tin về kết quả kiểm soát chất lượng, các sai phạm trong hồ sơ kiểm toán với VACPA để hai bên cùng phối hợp tổ chức các buổi đối thoại/trao đổi/khóa đào tạo.

Khi Ủy ban có yêu cầu, VACPA cử nhân sự tham gia kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính đã kiểm toán cũng như hồ sơ kiểm toán của kiểm toán viên trong hoạt động giám sát thường xuyên của Ủy ban.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Ủy ban mong muốn bên cạnh cổ phiếu, sẽ hợp tác với VACPA tại cả thị trường phái sinh, các sản phẩm mới và trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới. Việc hợp tác sẽ giúp đảm bảo chất lượng của công việc kiểm soát hàng hóa trên thị trường tài chính.

Đồng quan điểm, ông Phạm Sỹ Danh, Chủ tịch VACPA chia sẻ, với việc phát triển thị trường chứng khoán một cách bền vững, vai trò của minh bạch thông tin, cũng như hoạt động của các kiểm toán viên, kiểm toán độc lập là rất quan trọng.

“3 yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần khi tham gia thị trường là cáo bạch của công ty đại chúng, kiểm soát của Ủy ban Chứng khoán và tính minh bạch của kiểm toán độc lập”, ông Danh nói.

Lam Phong