Văn phòng Bộ Công an cần thực hiện tốt chức năng Người Phát ngôn của Bộ

Pháp Luật 20/01/2019 - 16:27

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Theo Cổng thông tin Bộ công an, trong năm 2018, Văn phòng đã bám sát Chương trình công tác đã đề ra, đáp ứng kịp thời và ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đột xuất của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; làm tốt công tác thông tin, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh ...

Văn phòng Bộ Công an cần thực hiện tốt chức năng Người Phát ngôn của Bộ - ảnh 1

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Cổng thông tin Bộ công an, trong năm 2018, Văn phòng đã bám sát Chương trình công tác đã đề ra, đáp ứng kịp thời và ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đột xuất của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; làm tốt công tác thông tin, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng cả về mặt chiến lược và giải quyết cụ thể các vụ việc về bảo đảm ANTT; làm tốt công tác tham mưu xây dựng lực lượng, nhất là đã phối hợp tham mưu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đã cải tiến, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên tập văn bản…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả Văn phòng Bộ Công an đã đạt được trong năm 2018; khẳng định, trong thành tích chung của lực lượng CAND có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng tham mưu Công an các cấp, đặc biệt là Văn phòng - Cơ quan tham mưu trực tiếp của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an.

Văn phòng Bộ Công an cần thực hiện tốt chức năng Người Phát ngôn của Bộ - ảnh 2

Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Văn phòng cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, vì đây là công việc có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ một cách hợp lý, khoa học. Đồng thời, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giám sát, kiểm tra, thanh tra; chấp hành nghiêm quy chế, quy trình, chế độ công tác.

Văn phòng Bộ Công an cần thực hiện tốt chức năng Người Phát ngôn của Bộ - ảnh 3

Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen cho các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý, các CBCS trong lực lượng CAND nói chung và Văn phòng Bộ Công an nói riêng, trong năm 2019 phải tích cực đổi mới, làm tốt công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào các mặt công tác; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, chuyên nghiệp hóa các khâu công tác tham mưu. Tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng Chính phủ điện tử trong CAND; xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp... Văn phòng cần phải tổ chức thật tốt công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình phục vụ sự lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ; tăng cường hiệp đồng phối hợp, kết nối với các bộ, ban, ngành có liên quan, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Thành Trung