VCG: Có 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 cá nhân đăng ký đấu giá cạnh tranh

07/12/2017 - 18:46 - Nguồn: bizlive.vn Yêu cầu xóa tin
VCG: Có 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 cá nhân đăng ký đấu giá cạnh tranh
Theo công bố, nhà đầu tư tổ chức chỉ đăng ký mua 5 triệu cổ phần còn 2 cá nhân đăng ký mua 350.000 cổ phần. Mức giá thấp nhất hợp lệ tại cuộc chào bán cổ phần ngày 8/12 là 25.600 đồng/cổ phần.
Như vậy, tổng lượng chào mua cổ phần của 3 nhà đầu tư mới đạt 5,35 triệu cổ phần, thấp hơn rất nhiều so với lượng cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đăng ký chào bán cạnh tranh là 96,23 triệu cổ phần (tương đương 21,8%).
Trước đó, SCIC đã có thông báo sẽ chuyển nhượng 21,8% vốn của VCG từ ngày 08/12 đến 06/01/2018.
Theo thông báo của SCIC, thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần là từ ngày 11/12/2017 đến 15h00’ ngày 15/12/2017.
Việc thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu cho nhà đầu tư trúng giá sẽ được thực hiện Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

MAI HƯƠNG