Về bên Vua Thục An Dương

Văn hoá 28/02/2021 - 22:22

xin giới thiệu bài thơ ''Về bên Vua Thục An Dương'' của tác giả Nguyễn Văn Long - Trung tâm truyền thông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Về bên Vua Thục An Dương - ảnh 1

Vua Thục, tức Đức Vua Thục phán An Dương Vương. Đền thờ tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, 10g5 (30/12- PL2564). Ảnh Nguyễn Văn Long.

Về bên Vua Thục An Dương

Nguyễn Văn Long

Về bên Vua Thục, An Dương

Thành cao, lũy vững kiên cường, thảnh thơi

Cổ Loa, đất cổ, đất trời

Một phương gìn,giữ mạch ngời Nước Nam

Đức Vua Thục Phán mỹ hoàn

Tài kinh thao lược, kết đoàn non sông

Âu Lạc Nhà nước hùng cường

Nỏ thần luân tiễn phá đường giặc tan

Thần Qui ban tặng móng vàng

Dấu Thành vẫn vết, nỏ hàng liên châu

Chín vòng xoáy ốc bền lâu

Thủy bộ binh tướng trước sau thuận đường

Hào sâu, sông nước dẫn nguồn

Bao quanh bảo vệ thông trường hướng sinh

Huyền tích vẫn giữ lưu danh

Cung xưa, Điện cũ, Đền xanh, Am, Đình

Giếng Ngọc trong vắt chữ tình

Thần Qui ngự lãm, ẩn hình trợ duyên

Đền Thượng, Vua tọa an nhiên

Hào quang tỏa sáng, chân tiên, phép trời

Phụ thân tả, hữu độ người

Sương mờ nhân ảnh, khói thời tinh nguyên

Quan văn, quan võ hai bên

Thần Long điểm huyệt, mắt hiền rồng châu

Công chúa, tượng ở Am sau

Tướng quân Cao Lỗ, công cao xây thành

Chế tên, nỏ bắn liên hoàn

Công thần rạng rỡ, núi ngàn về xuôi

Bảo sơn cổ tự tựa thời

Các vị La hán, tọa ngời hai bên

Âm kinh vang vọng về miền

Tu hành, bái Phật, độ liền muôn dân

Về bên Vua Thục, an nhàn

Tâm reo vắng lặng, khói nhang thả hồn

Ngàn năm, ước vọng trường tồn

Con dân đất Việt, kính hồn Đức trên.

Nguyễn Văn Long