Venezuela bắt 3 đối tượng quân đội âm mưu đảo chính

Thư giãn 26/03/2014 - 17:15

Tổng thống Venezuela ngày hôm qua tuyên bố cơ quan an ninh nước ngày đã bắt giữ 3 tướng lĩnh...