VFF khóa VIII: Ông Cấn Văn Nghĩa thế chổ bầu Đức là phó chủ tịch tài chính

08/12/2018 - 17:29 - Nguồn: saostar.vn Yêu cầu xóa tin

Đại hội VFF khóa VIII diễn ra vào hôm nay với danh sách ứng viên gồm:

đã có kết quả về chủ tịch và ba phó chủ tịch. Theo đó, ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) được bầu làm chủ tịch với tỷ lệ 100%, gồm 68/70 phiếu bầu, trong đó có 2 phiếu không hợp lệ.

ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) làm tân chủ tịch VFF.ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) làm tân chủ tịch VFF.

Vị trí phó chủ tịch chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn đã chiến thắng với 57/69 phiếu, tỷ lệ 82%. Đây là kết quả không hề bất ngờ khi ông Trần Quốc Tuấn được dự đoán sẽ chiến thắng.

Vị trí phó chủ tịch truyền thông, cựu Tổng giám đốc VPF - ông Cao Văn Chóng có 60,8% phiếu bầu, qua đó giành chiến thắng để trở thành tân phó chủ tịch truyền thông VFF khóa VIII.

Ở vị trí phó chủ tịch tài chính diễn ra gay cấn khi ông Cấn Văn Nghĩa có phiếu cao nhất 44%, ông Lê Văn Thành được hơn 35%, ông Lê Hoài  Nam có hơn 22%.

Lý do không có ai được hơn 50% phiếu bầu nên cuộc bỏ phiếu vị trí phó chủ tịch tài chính phải bước vào vòng 2. Hai người cao nhất sẽ tranh là ông Cấn Văn Nghĩa (44%), ông Lê Văn Thành (35%).

Kết quả cuối cùng, ông Cấn Văn Nghĩa thắng sít sao với tỷ lệ 53% so với ông Lê Văn Thành (47%).

Đại hội VFF khóa VIII có các ứng viên:

Vị trí chủ tịch VFF khóa VIII có 1 ứng viên là ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Vị trí phó chủ tịch chuyên môn có 3 ứng viên gồm các ông: Trần Quốc Tuấn (Phó Chủ tịch VFF khóa VII), Dương Vũ Lâm (Ủy viên BCH VFF khóa VII) và Phạm Ngọc Viễn (Ủy viên BCH VFF khóa VII).

Vị trí phó chủ tịch tài chính và vận động tài trợ có 4 ứng viên: Trần Văn Liêng, Cấn Văn Nghĩa, Lê Văn Thành và Nguyễn Hoài Nam.

Vị trí phó chủ tịch truyền thông gồm 5 ứng viên: Cao Văn Chóng, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung và Phan Anh Tú.