Vì sao hàng tồn của những thương hiệu xa xỉ nhất quyết không hạ giá?

Thời trang 14/04/2020 - 23:42

Từ lâu bán giảm giá đã trở thành chiêu giải phóng hàng tồn quen thuộc trên thị trường. Tuy nhiên, những thưu xa xỉ lại không bao giờ làm vậy.

Từ lâu bán giảm giá đã trở thành chiêu giải phóng hàng tồn quen thuộc trên thị trường. Tuy nhiên, những thưu xa xỉ lại không bao giờ làm vậy.

Vì sao hàng tồn của những thương hiệu xa xỉ nhất quyết không hạ giá? - ảnh 1

Với thưu xa xỉ Hermes, khoảng chục trong số 10.000 nhân viên của hãng được đưa tới trước một lò đốt rác tại Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, ngoại ô phía Bắc Paris để chứng kiến những sản phẩm của hãng được tiêu hủy hoàn toàn.

Vì sao hàng tồn của những thương hiệu xa xỉ nhất quyết không hạ giá? - ảnh 2

Các sản phẩm Hermes được chở đến bằng xe tải. Nhiều sản phẩm vẫn còn nằm nguyên trong những chiếc hộp.

Vì sao hàng tồn của những thương hiệu xa xỉ nhất quyết không hạ giá? - ảnh 3

Các sản phẩm Hermes được chở đến bằng xe tải. Nhiều sản phẩm vẫn còn nằm nguyên trong những chiếc hộp.

Vì sao hàng tồn của những thương hiệu xa xỉ nhất quyết không hạ giá? - ảnh 4

Theo lãnh đạo của hãng, đây làch duy nhất để đảm bảo tính độc đáo của thưu.

Vì sao hàng tồn của những thương hiệu xa xỉ nhất quyết không hạ giá? - ảnh 5

Thế nhưng, không phải túi xách hiệu Kelly hoặc Louis Vuitton lỗi mối nào cũng bị đốt bỏ.

Vì sao hàng tồn của những thương hiệu xa xỉ nhất quyết không hạ giá? - ảnh 6

Louis Vuitton chọn một số người được ưu tiê bí mật tiếp cận với sản phẩm giá hời. Bởi, với đa số công chúng, chỉ có một quy tắc được người chủ cũ của thưu là: “Vuitton không bao giờ bán giảm giá”.