Vì sao lợi nhuận quý 3 của Sacombank sụt giảm mạnh?

Kinh tế 22/10/2018 - 08:05

Mặc dù các khoản thu nhập đều tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế của Sacombank trong quý 3/2018 giảm gần 30%, chỉ còn 318 tỷ đồng.

Mặc dù các khoản thu nhập đều tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế của Sacombank trong quý 3/2018 giảm gần 30%, chỉ còn 318 tỷ đồng.

Vì sao lợi nhuận quý 3 của Sacombank sụt giảm mạnh? - ảnh 1

Lợi nhuận quý 3/2018 của Sacombank giảm mạnh

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã CK: STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018.

Thu nhập lãi thuần trong quý 3 của Sacombank đạt 2.070 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 37% đạt 626 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng vọt 66% đạt 154 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác tăng 10% đạt 92 tỷ. Riêng hoạt động mua bán chứng khoán có kết quả khá thấp, chỉ lãi hơn 2 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong quý 3 tăng 31,7% đạt 2.946 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng nhẹ hơn với 19% lên 1.963 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quý 3, lợi nhuận trước thuế của nhà băng đạt 318 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Nguyên nhân của sự sụt giảm lợi nhuận chủ yếu do việc đẩy mạnh trích lập chi phí dự phòng rủi ro tới 4,7 lần so với cùng kỳ, tương đương tăng thêm 525,3 tỷ đồng lên mức 664 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động đạt 7.959 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 26% lên 5.466 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tăng hơn 5 lần lên 1.178 tỷ đồng (chiếm 47% lợi nhuận thuần của ngân hàng).

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm Sacombank báo lãi trước thuế đạt 1.315 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ xấu của Sacombank tính đến ngày 30/9/2018 còn chiếm 3,18% tổng dư nợ cho vay, giảm so với con số 3,7% cuối quý 2 và 4,67% hồi đầu năm.

Hoa Liên