VIB duy trì hoạt động hiệu quả trong đại dịch

Kinh tế 05/04/2021 - 09:05

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng Quốc tế (VIB) đạt tổng doanh thu 4.815 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.356 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch năm. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuấ

Theo VIB, doanh thu từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng này đạt 1.022 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng doanh thu. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động ở mức 2.037 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu duy trì 42%.

VIB duy trì hoạt động hiệu quả trong đại dịch - ảnh 1
VIB xác định chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp nên đạt kết quả kinh doanh tốt trong 6 tháng 2020

Kết quả trên có được nhờ việc VIB xác định chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp, thích ứng với thị trường biến động và nhanh chóng khôi phục trạng thái hoạt động ngay khi hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.

Tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 202 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 140 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, trong đó cho vay bán lẻ tăng 8%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,96%.

Với việc quản trị rủi ro chặt chẽ, linh hoạt, ngân hàng đã duy trì các chỉ số rủi ro và các hệ số an toàn ở mức thận trọng, tỷ lệ an toàn vốn Basel II ở mức 10,0%, so với mức tối thiểu 8% do Ngân hàng Nhà nước quy định, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 74,6% so với mức trần 85% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 34,4% so với trần 40%.