Việt Nam, những ngày kiểm định sức đề kháng chính sách tiền tệ

04/10/2018 - 07:05 - Nguồn: bizlive.vn Yêu cầu xóa tin
Việt Nam, những ngày kiểm định sức đề kháng chính sách tiền tệ

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước tại Hà Nội - Ảnh: Quang Phúc.

Một số chuyên gia nhìn nhận, một phần của sự kiện trên đã được thị trường phản ánh, thị trường chủ động hấp thụ nên đã hạn chế xáo trộn. Nhưng đó không hẳn là phản ánh một cách tự nhiên.