VietABank: 9 tháng đầu năm trích dự phòng lớn, tổng tài sản bị giảm nhẹ

21/10/2018 - 12:22 - Nguồn: antt.vn Yêu cầu xóa tin

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018 với lợi nhuận sau thuế đạt 25,9 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.

Đến cuối tháng 9/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 63.277 tỷ đồng, giảm 1,8% so với đầu năm, chủ yếu do sự sụt giảm vay mượn trên thị trường liên ngân hàng. Cụ thể, dư nợ tiền gửi tại TCTD khác và cho vay TCTD khác giảm 17,2% xuống mức 10.224 tỷ đồng; cùng với đó, tiền gửi của các TCTD khác và đi vay TCTD khác tại VietABank cũng giảm 24,2% xuống 17.260 tỷ đồng.

Hết quý III, tổng tài sản của VietABank đạt 63.277 tỷ đồng, giảm 1,8%, trong đó, cho vay khách hàng đạt 35.905 tỷ đồng, tăng 4,9%. Số dư tiền gửi của khách hàng đạt 38.861 tỷ đồng, tăng 13%.

Kết thúc quý III, VietABank đạt lãi thuần 368 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ 2017.

Hoạt động dịch vụ bị lỗ 2 tỷ đồng (năm 2017 cũng bị lỗ 7 tỷ đồng), hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận bước sụt giảm mạnh gần 90% chỉ mang về 0,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước là 7,7 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ hoạt động khác đạt 10 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Nhờ sự tăng trưởng mạnh thu nhập từ tín dụng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietABank trong quý 3 tăng 2,4 lần so với cùng kỳ đạt 223 tỷ đồng. Thế nhưng, cùng với việc lợi nhuận tăng mạnh, chi phí dự phòng rủi ro của nhà băng cũng tăng vọt lên 195 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế chỉ còn lại 27,6 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng có tổng lợi nhuận trước thuế đạt 138,6 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 123 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

H. Dung