VietinBank sắp huy động 10.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Kinh tế 12/07/2020 - 15:43

HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, CTG) vừa thông qua phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. 

Theo đó, VietinBank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó kỳ hạn 10 năm là 5.000 tỷ đồng và kỳ hạn 8 năm là 5.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản, thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

VietinBank sắp huy động 10.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu - ảnh 1

Thời điểm phát hành số trái phiếu này là trong quý 2 và quý 4 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Trái phiếu dự kiến được phát hành theo 2 đợt căn cứ theo nhu cầu của nhà đầu tư.

Lãi suất của trái phiếu là thả nổi và được xác định theo công thức lãi suất tham chiếu cộng 0,9%/năm đối với kỳ hạn 8 năm và 1% với kỳ hạn 10 năm.

Vốn thu được từ đợt phát hành, VietinBank sẽ tăng quy mô vốn hoạt động và cho vay các lĩnh vực gồm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt (3.710 tỷ); ngành công nghiệp, chế biến chế tạo (2.170 tỷ); ngành khai khoáng (670 tỷ); ngành khác (450 tỷ).

Còn vốn đợt 2, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt (1.620 tỷ); ngành công nghiệp, chế biến chế tạo (960 tỷ); ngành khai khoáng (290 tỷ); ngành khách (130 tỷ).

Trước đó, Chứng khoán Rồng Việt cho biết, VietinBank nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc tăng vốn trong năm nay, do đó tăng trưởng tín dụng dự kiến sẽ còn thấp hơn so với năm 2019.

Được biết, tính đến hết tháng 6/2020, dư nợ tín dụng của VietinBank đạt 946,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5 nghìn tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn vốn huy động thị trường 1 tại 30/6/2020 tăng hơn 21 nghìn tỷ đồng so với 2019; cơ cấu nguồn vốn đã có sự chuyển dịch tích cực trong các tháng quý II.

Chia sẻ