VietinBank bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc

Kinh tế 01/11/2018 - 17:20

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc. Theo đó, vào ngày 31/10 VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 568/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019.    Ông Lê Đức Thọ - Tân Chủ tịch HĐQT VietinBank Theo ...

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc.

Theo đó, vào ngày 31/10 VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 568/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019.

VietinBank bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc - ảnh 1

  Ông Lê Đức Thọ - Tân Chủ tịch HĐQT VietinBank

Theo Nghị quyết số 399/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 của HĐQT VietinBank, ông Cát Quang Dương  sẽ thôi phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT VietinBank và  ông Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank được giao giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 31/10/2018.

Ông Lê Đức Thọ sẽ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank.

Cùng với đó, HĐQT VietinBank cũng ban hành Quyết định số 1368/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Minh Bình - Phó Tổng Giám đốc VietinBank kể từ ngày 31/10/2018.

VietinBank bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc - ảnh 2

Ông Trần Minh Bình - Quyền Tổng Giám đốc VietinBank

Theo quyết định này, ông Trần Minh Bình sẽ thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm Tổng Giám đốc VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ VietinBank và quy chế, quy định nội bộ VietinBank kể từ ngày 31/10/2018.

Ông Lê Đức Thọ sinh ngày 25/7/1970 tại Phú Thọ là Cử nhân, chuyên ngành Kế hoạch hóa KTQD, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Trần Minh Bình sinh ngày 7/12/1974 tại Quảng Bình là Cử nhân, chuyên ngành Kế toán, Học viện Ngân hàng; Thạc sỹ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân - Đại học ULB (Bỉ).