Vinafco thông qua kế hoạch lợi nhuận 24 tỷ đồng 2013

Kinh tế 18/04/2013 - 12:45

Ban lãnh đạo công ty cho biết, năm 2013, VFC hạn chế đầu tư, chỉ nâng cấp kho Tiên Sơn và tập trung phát triển các khu vực đầu tư cũ.

Sáng 18/4, Công ty cổ phần Vinafco (VFC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm2013.

Đại diện Hội đồng quản trị công ty cho biết năm 2012 hầu hết các mục tiêu đề ra không hoàn thành.Doanh thu giảm 3% so với 2011 do mảng vận tải và vận tải biển đều sụt giảm và lợi nhuận trước thuếgiảm 95%. Các công ty con trực thuộc VFC là Tiếp Vận, T&S, Chi nhánh Miền Nam, VFC Miền Trungđều có doanh thu giảm trên 40% so với năm 2011.

Giải thích vấn đề này, ông Trịnh Ngọc Hiến Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết: "Công ty đầu tưđúng vào thời điểm nền kinh tế khó khăn, điểm sáng duy nhất là VFC đã xây dựng được hệ thống quytrình quản lý, điều hành kho bãi bước đầu đi vào hoạt động".

"Năm 2012, hầu như công ty không có khách hàng mới, trong khi nhiều khách hàng cũ không phát triểnđược hoặc dần mất đi", ông Hiến nói.

Ông Hiến cũng nhấn mạnh vấn đề cốt lõi là nguồn nhân lực còn hạn chế của công ty. VFC năm qua đã 3lần thay Tổng Giám Đốc. Ông Nguyễn Hoàng Giang là người mới nhất giữ chức vụ này, đảm nhiệm từtháng 1/2013.

Năm 2013, VFC đặt kế hoạch doanh thu tăng 35%, lên 691 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 24 tỷđồng, lớn gấp 10 lần năm trước. Công ty tiến hành trả cổ tức năm 2011 vào ngày 15/1/2013, tỷ lệchia 6%.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, năm 2013, VFC hạn chế đầu tư, chỉ nâng cấp kho Tiên Sơn và tập trungphát triển các khu vực đầu tư cũ. Tiến hành rà soát kế hoạch 2011-2020, điều chỉnh lại thời điểm dựkiến, xây dựng kế hoạch 3 năm 2013-2016, kế hoạch đầu tư dài hạn và trình cổ đông vào quýIII/2013.