Vinamilk chia tiếp cổ tức bằng tiền 15%

Kinh tế 30/05/2019 - 09:38

(NDH) Tổng số tiền công ty dự chi đợt cuối 2018 là hơn 2.600 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk- HoSE: VNM) thông báo sẽ chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Với 1,74 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự chi khoảng 2.600 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 6/6, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 5/6. Ngày thanh toán dự kiến vào 26/6.

Cơ cấu cổ đông của Vinamilk hiện gồm 3 cổ đông lớn. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu 30% vốn dự kiến thu về 784 tỷ đồng cổ tức đợt này, quỹ ngoại F&N Dairy Investments nắm giữ 17,3% vốn sẽ được nhận 452 tỷ và quỹ Platinum Victory chiếm 10,6% nhận 277 tỷ đồng.

Tại Đại hội thường niên năm 2019, các cổ đông Vinamilk đã thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 45%, ứng với tổng số tiền 7.836 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã tạm ứng 30% trong năm 2018.

Năm 2019, Vinamilk đề ra kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu tăng 7% lên 56.300 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 2,5% lên 10.480 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Vinamilk chia tiếp cổ tức bằng tiền 15% Vinamilk chia tiếp cổ tức bằng tiền 15%
10 461 56 reviews

(NDH) Tổng số tiền công ty dự chi đợt cuối 2018 là hơn 2.600 tỷ đồng.