Vinaship (VNA): Bán tàu thành công, quý 2 lãi 18 tỷ đồng

Kinh tế 21/07/2020 - 09:47

Do quý 1/2020 Vinaship (VNA) lỗ nên lũy kế 6 tháng chỉ lãi ròng 2,3 tỷ đồng giảm mạnh so với cùng kỳ và còn cách rất xa mục tiêu lãi gần 30 tỷ đồng trong năm 2020.

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship (UpCOM: VNA) công bố báo cáo tài chính quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 107 tỷ đồng giảm 38,5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán lên tới 110 tỷ đồng nên Vinaship lỗ gộp 2,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt 5,6 tỷ đồng.

Trong kỳ hoạt động tài chính mang về khoản doanh thu 4,5 tỷ đồng cao hơn rất nhiều so với con số 226 triệu đồng cùng kỳ nhờ lãi chênh lệch tỷ giá, chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ nên VNA còn lỗ thuần 8 tỷ đồng, nhờ 26 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác đến từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ nên kết quả VNA lãi ròng gần 18 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ ròng 8,7 tỷ đồng.

Nhờ kết quả kinh doanh của quý 2 mà lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 VAN có lãi 2,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số lãi 26,7 tỷ đồng trong nửa tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần cũng giảm 32% còn 245,6 tỷ đồng.

Được biết năm 2020, VNA đặt mục tiêu tổng doanh thu 726,2 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến đạt 29,6 tỷ đồng trong đó công ty dự kiến bán hai tàu nếu tái cơ cấu tài chính thành công trong đó tàu Mỹ Vượng đã hoàn thành dự án bán tàu trong tháng 05/2020 và tàu Vinaship Star sẽ triển khai bán vào quý IV/2020 hoặc quý I/2021. Có thể thấy tình hình kinh doanh của VNA đang có những dấu hiệu khởi sắc trong 3 năm gần đây sau khi chìm trong thua lỗ.

Vinaship (VNA): Bán tàu thành công, quý 2 lãi 18 tỷ đồng - ảnh 1
Minh Ngọc