VKSND tỉnh Bình Dương triển khai công tác kiểm sát năm 2021

Pháp Luật 22/01/2021 - 01:25

Chiều 21/1, VKSND tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021 và đón nhận Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Bá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh Bình Dương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thế Thành, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM; Nguyễn Phước Trung, Phó Viện trưởng, phụ trách VKSND tỉnh Bình Dương; cùng các đồng chí Phó Viện trưởng, lãnh đạo VKSND các Thành phố, Thị xã và lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Bình Dương.

Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

VKSND tỉnh Bình Dương triển khai công tác kiểm sát năm 2021 - ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương báo cáo kết quả công tác năm 2020 tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương đã báo cáo kết quả công tác năm 2020.

Năm 2020, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2020, đạt và vượt một số chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH của Quốc hội và chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Ngành và công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của hiến pháp và pháp luật.

Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bình Dương đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện nhiều biện pháp thiết thực để kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đã kiểm sát 4.506 tố giác, tin báo mà cơ quan điều tra thụ lý, đạt 100%, tăng 236 tin so với cùng kỳ năm 2019.

Ban hành 40 kết luận, 28 kiến nghị yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp khắc phục vi phạm trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 2 kiến nghị phòng ngừa; ban hành 9 công văn yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra khắc phục trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; 4 công văn yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự đối với các vụ việc rõ dấu hiệu tội phạm. Tất cả các kiến nghị, công văn yêu cầu đều được các cơ quan tiếp nhận và thực hiện 100%.

VKSND tỉnh Bình Dương triển khai công tác kiểm sát năm 2021 - ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Phước Trung, Phó Viện trưởng, phụ trách VKSND tỉnh Bình Dương trình bày chương trình công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng cho biết quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của VKSND tối cao về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC của VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh trong phòng, chống tội phạm.

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, VKS hai cấp Bình Dương luôn tập trung trong công tác kiểm sát việc ra quyết định thi hành án và việc tổ chức thi hành; kiểm sát chặt chẽ việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, đặc biệt là những việc có điều kiện nhưng chưa thi hành để kéo dài, những việc thi hành án phức tạp để kiến nghị yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành, góp phần làm giảm số lượng án tồn đọng, chậm thi hành.

Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND tối cao và kế hoạch công tác năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã trực tiếp xác minh và lập hồ sơ kiểm sát đối với 2.654 việc không có điều kiện thi hành án, đạt 100%. Kiểm sát trực tiếp 19 cuộc và ban hành 19 kết luận có kiến nghị; tiến hành 7 cuộc phúc tra kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị đã ban hành trong năm 2019 đối với cơ quan thi hành án dân sự; ban hành các kháng nghị, kiến nghị, công văn yêu cầu cơ quan thi hành án cùng cấp khắc phục vi phạm. Tất cả đã được chấp nhận và khắc phục vi phạm đạt 100%.

Kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp

Năm 2021, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phấn đấu thực hiện các mục tiêu theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao: “Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp".

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Sắp xếp, kiện toàn và nâng chất đội ngũ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kiểm sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Cụ thể, trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, tập trung thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bình Dương chỉ đạo tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; yêu cầu tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc hình sự.

Chủ động đề ra các yêu cầu điều tra, thu thập chứng cứ theo cả hướng buộc tội và gỡ tội một cách khách quan, thận trọng; trên cơ sở đó để định hướng quá trình điều tra làm rõ bản chất vụ, việc; chủ động phối hợp thực hiện các hoạt động trước khi phê chuẩn và ban hành các quyết định.

Kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm lãnh đạo, Kiểm sát viên để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; định kỳ, tổng hợp thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tố tụng để ban hành thông báo rút kinh nghiệm.

VKSND tỉnh Bình Dương triển khai công tác kiểm sát năm 2021 - ảnh 3

Đồng chí Võ Văn Bá, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

“Đối với vụ án hành chính, vụ việc dân sự, VKSND tỉnh Bình Dương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021. Bố trí cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công tác này. Nâng cao chất lượng bài phát biểu tại các phiên tòa, phiên họp; có kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém của năm 2020, tập trung nâng chất lượng kiểm sát giải quyết án hành chính, dân sự” đồng chí Nguyễn Phước Trung nhấn mạnh...

Tại hội nghị, VKSND tỉnh Bình Dương đã đón nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020”, “Cờ thi đua dẫn đầu khối của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020” của Viện trưởng VKSND tối cao.

VKSND tỉnh Bình Dương triển khai công tác kiểm sát năm 2021 - ảnh 4

VKSND tỉnh Bình Dương nhận Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020 của VKSND tối cao.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Bá nhất trí với nội dung báo cáo đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2020 của VKSND tỉnh Bình Dương. Nổi bật nhất là trách nhiệm công tố được đề cao, tiến độ giải quyết các vụ án được đẩy nhanh, không làm oan sai người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; tăng cường trách nhiệm trong kiểm sát trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; chất lượng tranh tụng của Viện kiểm sát tại phiên tòa ngày càng được nâng lên; ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ khắc phục sửa chữa; chủ động tham mưu cho cấp ủy; thực hiện tốt việc kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp.

“Năm 2020, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã hoàn thành tốt các yêu cầu của cải cách tư pháp, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nổ lực và cổ gắng về những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát trong năm qua”, đồng chí Võ Văn Bá phát biểu tại hội nghị.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hội nghị:

VKSND tỉnh Bình Dương triển khai công tác kiểm sát năm 2021 - ảnh 5

Các đại biểu tham dự hội nghị.

VKSND tỉnh Bình Dương triển khai công tác kiểm sát năm 2021 - ảnh 6

VKSND tối cao tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối".

VKSND tỉnh Bình Dương triển khai công tác kiểm sát năm 2021 - ảnh 7

Hội nghị được trực tuyến đến các Viện kiểm sát TP, thị xã, huyện.

Thúy Hà - Hương Trà - Nguyễn Lánh