VNR đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PGI lần thứ 3

06/11/2018 - 15:30 - Nguồn: ndh.vn Yêu cầu xóa tin

Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) thông báo đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu Tổng CTCP Bảo hiểm PJICO (HoSE: PGI) từ 8/11 đến 7/12 để cơ cấu danh mục đầu tư, phương thức thực hiện bao gồm khớp lệnh và thỏa thuận.

Dự kiến sau giao dịch, VNR sẽ giảm sở hữu PGI từ 6,24 triệu xuống 5,24 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,03% xuống 5,9%.

Đây là lần thứ ba VNR đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PGI. Trước đó, từ 20/8 đến 18/9 và từ 28/9 đến 27/10, VNR đăng ký bán cổ 1 triệu cổ phiếu PGI nhưng thất bại do giá cổ phiếu không đạt mức kỳ vọng.

Trong vòng 3 tháng qua, cổ phiếu PGI giằng co quanh khoảng giá 16.000 đồng/cp đến 18.000 đồng/cp với thanh khoản cực thấp, bình quân chưa đến 5.000 đơn vị mỗi phiên.

9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của PGI ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ trong cả doanh thu và lợi nhuận nhờ doanh thu bảo hiểm gốc tăng, chi phí bồi thường và dự phòng bồi thường giảm. Cụ thể, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.728 tỷ đồng, tăng 8%, lợi nhuận sau thuế 105,9 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

VNR đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PGI lần thứ 3  VNR đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PGI lần thứ 3
10 478 56 reviews

(NDH) Hai lần bán 1 triệu cổ phiếu PGI nhưng thất bại do giá không đạt kỳ vọng, VNR tiếp tục đăng ký bán.