Vợ sinh con, chồng được nghỉ việc mấy ngày?

Xã hội 09/04/2021 - 08:22

Người lao động nam được nghỉ năm ngày làm việc khi vợ sinh thường một con.

Vợ sinh con, chồng được nghỉ việc mấy ngày? - ảnh 1

Vợ tôi vừa sinh con và theo quy định, tôi sẽ được nghỉ để chăm vợ sinh. Do những ngày đầu vợ tôi sinh thì đã có mẹ vợ phụ chăm vợ con tôi nên tôi vẫn tiếp tục đi làm.

Xin hỏi, những trường hợp chồng nghỉ chăm vợ sinh thì sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày? Ngoài ra, theo quy định thì có buộc người lao động nam phải nghỉ liên tục hay được nghỉ cách ngày, miễn sao đủ 30 ngày kể từ ngày vợ sinh là được?

Bạn đọc Nguyễn Thành Văn (Quận 12, TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ như sau: Người lao động nam được nghỉ năm ngày làm việc khi vợ sinh thường một con; nghỉ bảy ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi; nghỉ 10 ngày làm việc với trường hợp sinh đôi, từ sinh ba thì thêm mỗi con sẽ được nghỉ thêm ba ngày làm việc, tối đa không quá 14 ngày làm việc.

Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian hưởng chế độ không tính ngày lễ, tết, nghỉ hằng tuần.

Cần lưu ý, người lao động nam được nghỉ hưởng chế độ trong vòng 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con. Như vậy, theo quy định trên, không quy định người lao động phải nghỉ hưởng chế độ thai sản liên tục. Do đó, nếu người lao động nam có đủ điều kiện thì được nghỉ những ngày trong quy định và không bắt buộc phải nghỉ liên tục.

NGUYỄN HIỀN