VPBank nộp hơn 18 tỷ tiền thuế phát sinh năm 2018 và 2019

Kinh tế 09/01/2021 - 09:53

VPBank nhận được quyết định của Tổng cục thuế về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2018 và 2019...

VPBank nộp hơn 18 tỷ tiền thuế phát sinh năm 2018 và 2019 - ảnh 1

Giao dịch tại VPBank.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE) công bố kết luận kiểm tra thuế.

Theo đó, VPBank nhận được quyết định của Tổng cục thuế về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2018 và 2019.

Cụ thể: số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2018 là hơn 7,67 tỷ đồng và năm 2019 là hơn 6 tỷ đồng và số tiền phạt kê khai sai và chậm nộp phát sinh liên quan trong năm 2018 là 2,97 tỷ đồng và năm 2019 là 1,67 tỷ đồng.

VPBank cho biết, số tiền phải nộp bổ sung chủ yếu do kết quả kiểm tra điều chỉnh giảm chi phí dự phòng của khoản mục đầu tư dài hạn làm tăng lợi nhuận trước thuế năm 2018, 2019 và tăng thuế TNDN phải nộp tương ứng. Khoản thuế TNDN này sẽ được điều chỉnh giảm vào số thuế TNDN năm 2020 của VPBank.

Cũng theo VPBank, công ty đã hoàn thành yêu cầu của cơ quan thuế và không còn nghĩa vụ liên quan đến quyết định này.

Được biết, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng sau 9 tháng của VPBank đã đạt 92% kế hoạch đề ra hồi đầu năm, tương đương mức gần 9.400 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 30% so với cùng kỳ - trong đó lợi nhuận của ngân hàng mẹ đạt hơn 6.200 tỷ đồng.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) lần lượt đạt 21,8% và 2,5%.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được duy trì ở mức dưới 3%. Đặc biệt, tỷ lệ này tại ngân hàng riêng lẻ giảm từ mức 2,18% cuối 2019 xuống còn 2,01% cuối quý 3/2020.

Hà Anh