Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng

Pháp Luật 19/02/2019 - 06:21

Bùi Văn Công đã bàn bạc với Vương Văn Hùng cùng nhau đi cướp tài sản và hiếp dâm, người mà các đối tượng lựa chọn là nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng - ảnh 1

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng - ảnh 2

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng - ảnh 3

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng - ảnh 4

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng - ảnh 5

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng - ảnh 6

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng - ảnh 7

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng - ảnh 8

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng - ảnh 9

Vụ xâm hại, giết nữ sinh: Kế hoạch tàn độc của nhóm đối tượng - ảnh 10