Vừa quay lại miền Trung, Thủy Tiên nhanh chóng chia team hoạt động viện trợ, gọi chồng là ''bảo vệ xách vali tiền''

Phái đẹp 27/10/2020 - 13:29

''Nàng Tiên năm 2020'' đã nhanh chóng quay lại để tiếp tục hành trình viện trợ cho người dân miền Trung.

Hành trình thiện nguyện tại miền Trung của Thủy Tiên lại tiếp tục khởi hành. Lần này, đồng hành với Thủy Tiên có chồng Công Vinh, anh sẽ cùng cô đi đến từng nơi khó khăn để hỗ trợ người dân miền Trung. 

Mới đây, Thủy Tiên đã thông báo cô cùng chồng và ekip của mình đã tới miền Trung. Vừa đến nơi, cả team đã chia nhau người đi rút tiền, người phân loại các hộ gia đình để thực hiện kế hoạch viện trợ đúng đắn. Đáng nói, trong những bức hình, Công Vinh đang cẩn thận xếp tiền vào vali, Thủy Tiên còn trêu chọc chồng là 'bảo vệ xách vali tiền'. 

Vừa quay lại miền Trung, Thủy Tiên nhanh chóng chia team hoạt động viện trợ, gọi chồng là ''bảo vệ xách vali tiền'' - ảnh 1

Thủy Tiên - Công Vinh 

Vừa quay lại miền Trung, Thủy Tiên nhanh chóng chia team hoạt động viện trợ, gọi chồng là ''bảo vệ xách vali tiền'' - ảnh 2

Vừa quay lại miền Trung, Thủy Tiên nhanh chóng chia team hoạt động viện trợ, gọi chồng là ''bảo vệ xách vali tiền'' - ảnh 3

Vừa quay lại miền Trung, Thủy Tiên nhanh chóng chia team hoạt động viện trợ, gọi chồng là ''bảo vệ xách vali tiền'' - ảnh 4

Vừa quay lại miền Trung, Thủy Tiên nhanh chóng chia team hoạt động viện trợ, gọi chồng là ''bảo vệ xách vali tiền'' - ảnh 5

Vừa quay lại miền Trung, Thủy Tiên nhanh chóng chia team hoạt động viện trợ, gọi chồng là ''bảo vệ xách vali tiền'' - ảnh 6

Ekip chia team để thực hiện kế hoạch viện trợ nhanh chóng.