Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn

Thể thao 22/10/2018 - 14:23

Theo BXH Vua phá lưới trên trang chủ Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) Zlatan Ibrahimovic đang có nhiều hơn Wayne Rooney đúng 10 bàn thắng.

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 1

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 2

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 3

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 4

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 5

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 6

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 7

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 8

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 9

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 10

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 11

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 12

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 13

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 14

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 15

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 16

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 17

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 18

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 19

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 20

Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn - ảnh 21