Vùng biên A Dơi chuyển mình từ những nếp nhà mới, rừng cao su tiền tỷ

Đời sống 07/07/2020 - 21:59

A Dơi (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) là xã biên giới, vùng sâu, vùng xa nằm trong diện đặc biệt khó khăn. Với xuất phát điểm từ con số 0, sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa phương đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo diện mạo mới cho địa phương.

Với xuất phát điểm từ con số 0, sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội địa phương đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo diện mạo mới cho địa phương.

Đi lên từ con số 0

Xã A Dơi có 10 thôn đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, diện tích tự nhiên toàn xã 29.3835 ha, dân số 724 hộ, 3.416 khẩu với 3 dân tộc cùng sinh sống là Pa Cô, Vân Kiều và dân tộc Kinh. Trong đó dân tộc Vân Kiều chiếm đa số với 473 hộ (2,243 khẩu), tương đương 65,3 % số dân toàn xã.

Khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (năm 2011), xã A Dơi gần như đi lên từ con số 0 khi không có tiêu chí nào đạt. Cơ sở hạ tầng của xã thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn; kinh tế chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Vùng biên A Dơi chuyển mình từ những nếp nhà mới, rừng cao su tiền tỷ - ảnh 1

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội xã A Dơi đã có bước phát triển, đáp ứng nhu cầu sinh hoạtvà sản xuất của người dân. T.T

Ông Hồ Xa Cách – Chủ tịch UBND xã A Dơi cho biết: Do tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số của xã chiếm tỷ lệ lớn, đời sống bấp bênh nên bà con cũng không được học hành đầy đủ, trình độ văn hóa hạn chế. Cái khó khăn nhất trong quá trình xây dựng NTM của A Dơi chính là làm thế nào để đạt tiêu chí hộ nghèo, nhà ở và sản xuất.

Tuy nhiên, xác định xây dựng NTM là chương trình có ý nghĩa, đem lại lợi ích cho chính bà con, đồng thời là chương trình dài hơi, có điểm khởi đầu nhưng không có kết thúc, cần sự nỗ lực của cả cộng đồng nên A Dơi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn. Các nội dung của chương trình xây dựng NTM cũng được lồng ghép vào các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Thông qua đó, các chủ trương, chính sách và phương pháp triển khai xây dựng nông thôn mới đã được thông tin, phổ biến sâu rộng, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong quá trình đó, xã đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của nhân dân. Đáng chú ý là đã có 8 hộ dân tự nguyện hiến hơn 3.600m2 đất làm đường giao thông và công trình trường học.

Từ một xã đặc biệt khó khăn, đến tháng 7/2019, A Dơi đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Đời sống nhân dân dược nâng lên đáng kể, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt 7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 47,88%.

“Tới đây, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển thương mại dịch vụ làm lĩnh vực trọng tâm của kinh tế xã” – ông Cách cho biết thêm.

Nâng cao thu nhập

Từ khi được Nhà nước đầu tư làm đường, giao thông thuận tiện hơn, bà con cũng đã bớt được phần nào sự vất vả. Gia đình nhà tôi nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, giờ đây thu nhập bước đầu đã ổn định, bình quân đạt 50 triệu đồng/năm”.

Bà Lê Thị Cam

Cũng theo ông Cách, để giải quyết các khó khăn của xã và thực hiện chỉ đạo của HĐND, UBND huyện, A Dơi đã chuyển đổi một số diện tích trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây cao su để nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân vùng dân tộc thiểu số từ cây công nghiệp.

Từ hiệu quả mà cây cao su mang lại, tới đây A Dơi tiếp tục vận động, tuyên truyền về các thôn để mở rộng diện tích trồng cây cao su, phấn đấu nâng số diện tích cao su lên 2ha/hộ.

Theo già làng Hồ Văn Cơn (thôn Prin Thành), nhờ chương trình xây dựng NTM mà A Dơi đã có điện, đường, trường, trạm, các công trình được xây dưng khang trang, đầy đủ. Bên cạnh đó, bà con trong thôn cũng được hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất đời sống ngày càng được cải thiện tốt hơn.

Bà Lê Thị Cam, thôn Trung Phước chia sẻ: Trước đây đường sá trong thôn toàn là đường đất đi lại rất vất vả. Thu nhập của gia đình chủ yếu từ cây sắn nên rất thấp và bấp bênh. Nhưng từ khi được nhà nước đầu tư làm đường, giao thông thuận tiện hơn, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng bà con cũng đã vơi đi được phần nào nỗi vất vả.

Đặc biệt là nhờ chủ trương chuyển đổi cây trồng mà kinh tế của người dân đã được nâng lên. Đến nay đã có khoảng 70% gia đình trong thôn được xóa đói giảm nghèo. Đơn cử như gia đình nhà tôi nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, giờ đây thu nhập của gia đình bước đầu đã ổn định, bình quân đạt 50 triệu đồng/năm – bà Cam cho biết thêm.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì chương trình xây dựng NTM tại xã vùng biên A Dơi vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Nhận thức về chương trình MTQG xây dựng NTM ở một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa rõ ràng dẫn đến việc phó thác cho cấp uỷ củng như chính quyền tự chỉ đạo thực hiện.

“Do đó, để hoàn thành chương trình xây dựng NTM, trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã A Dơi cho biết sẽ tiếp tục rà soát triển khai hoàn thiện các tiêu chí đã đạt được. Cùng với nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu, đó là triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đến năm 2020 đạt thêm từ 1 đến 2 tiêu chí” – ông Cách chia sẻ.

“Đây là bài viết tuyên truyền về Truyền thông về xây dựng nông thôn mới năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Chia sẻ