Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm

Giới trẻ 20/01/2019 - 16:30

Những ngày này, du khách tới vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) có thể tận hưởng không khí Tết sớm giữa những sắc đào tươi thắm.

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm - ảnh 1

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm - ảnh 2

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm - ảnh 3

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm - ảnh 4

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm - ảnh 5

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm - ảnh 6

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm - ảnh 7

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm - ảnh 8

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm - ảnh 9

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm - ảnh 10

Giới trẻ