Vượt qua bài test IQ này chứng tỏ bạn thông minh hơn người

21/11/2018 - 01:17 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

1

Câu 1: Điền số thích hợp vào dấu ?

A. 86
B. 108
C. 110
D. 144