Xã Ngọc Trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Kinh tế 23/02/2021 - 22:30

Vượt qua khó khăn, xã miền núi Ngọc Trung (Ngọc Lặc) đang phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và nỗ lực hoàn thành các tiêu chí trở thành xã NTM.

Xã Ngọc Trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới - ảnh 1

Hệ thống giao thông thôn Minh Xuân, xã Ngọc Trung được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển kinh tế.

Năm 2011, bắt đầu triển khai xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo xã Ngọc Trung chiếm tới 57,8% dân số, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 10,3 triệu đồng/năm, cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu đồng bộ, nhận thức của người dân không đồng đều giữa các thôn, bản... Đến năm 2013, xã Ngọc Trung mới thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn. Vì vậy trong thời gian đầu, việc triển khai xây dựng NTM của xã còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong xã. Từng bước làm cho từng người dân, cộng đồng dân cư nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Các phong trào thi đua được tổ chức phát động thường xuyên, phát huy quy chế dân chủ để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tạo động lực và huy động các tầng lớp Nhân dân trong xã hiến đất làm đường giao thông, ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi, cứng hóa đường giao thông nông thôn...

Ông Hoàng Duy Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Trung, cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao của người dân và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở nên việc huy động nguồn lực phục vụ xây dựng NTM được người dân trong xã và con em địa phương đang sinh sống xa quê nhiệt tình tham gia, hưởng ứng. Qua đó, xã Ngọc Trung đã vận động 395 hộ hiến đất, với diện tích 18.350m2 và 7.690 ngày công lao động tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn.

Để người dân có thu nhập ổn định, xã Ngọc Trung xác định phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm và xã đã tiến hành khảo sát thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu, nguồn nước. Đồng thời, hỗ trợ Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao và thay đổi tập quán, hình thức sản xuất manh mún và lạc hậu. Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng đến việc hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, cải tạo vườn tạp, cơ cấu các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế hình thành sản xuất hàng hóa tập trung. Với lợi thế về lâm nghiệp, xã đã giao đất, giao rừng, hỗ trợ cây giống để người dân phát triển lâm nghiệp. Toàn xã đã trồng được 125 ha rừng luồng, keo, lát, xoan... Qua 10 năm xây dựng NTM, xã Ngọc Trung đã huy động được hơn 300 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, xã đã tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu xây dựng NTM. Nhiều công trình cầu, đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, điện, chợ nông thôn, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế... được đầu tư xây mới, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân... Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 46,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,23%...

Với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, cuối năm 2020 xã Ngọc Trung đã hoàn thành xây dựng NTM.

Hải Đăng