Xây dựng nền tảng để phát triển đô thị thông minh

Nhà đất 30/11/2020 - 21:52

* Nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức độ 4

Xây dựng nền tảng để phát triển đô thị thông minh - ảnh 1

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu tham quan và học tập mô hình ĐTTM quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 30/11, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTh ngày 1/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng tỉnh BR-VT trở thành ĐTTM với trọng tâm là xây dựng trung tâm điều hành ĐTTM tập trung của tỉnh, lấy chính quyền điện tử làm nòng cốt để nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tạo ra kênh thông tin kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước, giữa chính quyền với người dân, DN và tổ chức… Cụ thể, giai đoạn 2020-2025 xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển ĐTTM, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở cấp đô thị và thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển ĐTTM. Định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ hoàn thành thí điểm giai đoạn 1. Từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết các ĐTTM.

Kế hoạch này cũng đưa ra nhóm nhiệm vụ ưu tiên do UBND tỉnh giao cụ thể cho các sở, ngành UBND cấp huyện tập trung thực hiện phát triển ĐTTM tỉnh. Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được huy động từ vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, vốn đầu tư của DN trong và ngoài nước, vốn xã hội hóa...

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, ông Trần Văn Tuấn đã đồng ý ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTh ngày 1/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030”.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe Sở TT-TT báo cáo về tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Theo báo cáo của Sở TT-TT, hiện nay tỷ lệ cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn tỉnh còn thấp. Nhóm các sở, ngành hiện có 642 hồ sơ cung cấp dịch vụ công mức độ 4, đạt tỷ lệ 41%. Trong đó có 4 sở, ngành chưa cung cấp dịch vụ công mức độ 4 gồm: Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý các KCN. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố có 92 hồ sơ ứng dụng dịch vụ công mức độ 4, đạt tỷ lệ 34%. Trong đó TX. Phú Mỹ; huyện Côn Đảo; huyện Đất Đỏ; huyện Châu Đức và TP. Vũng Tàu chưa đạt. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn, tính đến thời điểm hiện tại có 120 hồ sơ cung cấp dịch vụ công mức độ 4, đạt tỷ lệ 100%.

Như vậy tính đến nay toàn tỉnh có 854 hồ sơ cung cấp dịch vụ công mức độ 4, đạt tỷ lệ 44%.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn tỉnh thấp là do các đơn vị chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chỉ rõ các vướng mắc, từ đó đề xuất giải pháp quyết tâm thực hiện để nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức độ 4 đạt 60% vào cuối năm 2021.

QUANG VŨ, SONG THƯ