Xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững cho đồng bào Cơ Tu

Xã hội 26/08/2019 - 15:28

Ngày 25-8, UBND H. Hòa Vang cho biết, sau 3 năm thực hiện Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, toàn huyện đã huy động hơn 347 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu tư sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đồng bào Cơ Tu thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) sản xuất, kinh doanh rượu cần nâng cao đời sống. Nhờ chú trọng các yếu tố đầu vào sát với từng đối tượng và nhu cầu thực tế của mỗi hộ dân, đến nay đã có 3.728 hộ thoát nghèo, vượt trên 62% kế hoạch… Giai đoạn ...

Ngày 25-8, UBND H. Hòa Vang cho biết, sau 3 năm thực hiện Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, toàn huyện đã huy động hơn 347 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu tư sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững cho đồng bào Cơ Tu - ảnh 1

Đồng bào Cơ Tu thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) sản xuất, kinh doanh rượu cần nâng cao đời sống.

Nhờ chú trọng các yếu tố đầu vào sát với từng đối tượng và nhu cầu thực tế của mỗi hộ dân, đến nay đã có 3.728 hộ thoát nghèo, vượt trên 62% kế hoạch…

Giai đoạn 2019-2020, Hòa Vang đề ra mục tiêu sẽ giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều nên cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận các cấp tiếp tục lãnh đạo, điều hành, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với từng địa phương và gắn với quy hoạch chung để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa; xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững cho đồng bào Cơ Tu…

V.H

THeo CAND