Xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ năm 2020

Việc làm 23/11/2020 - 16:30

Chiều 23-11, tại Hà Nội, Hội đồng xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ (CM-KT-NV) Cơ quan Tổng cục Chính trị (sau đây gọi tắt là Hội đồng) tổ chức Hội nghị xét duyệt chức danh sĩ quan CM-KT-NV năm 2020.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2020, trên cơ sở hướng dẫn của Cơ quan thường trực Hội đồng, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, động viên cán bộ, sĩ quan trong đơn vị làm hồ sơ đăng ký. Đến ngày 25-10-2020, Cơ quan Thường trực của Hội đồng đã nhận được 27 hồ sơ đăng ký xét duyệt của 5 cơ quan, đơn vị gửi về. Công tác tổ chức thẩm định được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, bám sát và tuân thủ tiêu chuẩn của mỗi chức danh. Tại hội nghị, Hội đồng đã tiến hành xét duyệt 27 hồ sơ đăng ký xét duyệt chức danh sĩ quan CM-KT-NV ngạch Khởi đầu; bỏ phiếu tín nhiệm, nhất trí 100% đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh ngạch khởi đầu.

Xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ năm 2020 - ảnh 1

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn đề nghị Cơ quan Thường trực hoàn thiện các văn bản, báo cáo Thủ trưởng TCCT quyết định công nhận chức danh ngạch khởi đầu và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức trao Quyết định và Giấy chứng nhận cho cán bộ, sĩ quan.

Cùng với đó, Hội đồng và Cơ quan Thường trực cần tiếp tục chủ động, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quán triệt, nghiên cứu kỹ các tiêu chí đối với từng chức danh và động viên cán bộ, sĩ quan chủ động, tự nguyện tham gia đăng ký xét duyệt; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc rà soát, thẩm định hồ sơ đăng ký trước khi gửi về Hội đồng; có kế hoạch tạo điều kiện để cán bộ, sĩ quan nghiên cứu, học tập, tích lũy các chứng chỉ theo quy định, bảo đảm cho công tác tổ chức xét duyệt chức danh sĩ quan CM-KT-NV chặt chẽ, đúng quy định.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ