Xử lý nghiêm cá nhân lợi dụng quyền lực để có hành vi sai trái

Xã hội 31/10/2020 - 00:33

Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt việc cấm chạy chức, chạy quyền, kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ.

Ngày 30/10, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Ông Chính biểu dương, ghi nhận những kết quả quan trọng toàn ngành đạt được trong tháng 10. Ông mong muốn toàn ngành tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19; khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh công tác kiện toàn chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV.

Xử lý nghiêm cá nhân lợi dụng quyền lực để có hành vi sai trái - ảnh 1

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Ngọc Diệp.

Ông Phạm Minh Chính lưu ý việc thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị, nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và quán triệt kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ.

Ông yêu cầu xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ. Cán bộ cần nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền.

Ông Phạm Minh Chính cũng yêu cầu hoàn thiện nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, tập trung hoàn thành các đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp.

Toàn ngành tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với nhân sự Đại hội XIII của Đảng và nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch.

Mỗi cán bộ, công chức thực hiện 3 không trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm được giao.

Ngành đã tổ chức thành công đại hội cấp tỉnh theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng; tham mưu chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng.

Ngành cũng làm tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu Quốc hội khóa XV; tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính.

Sơn Hà