Xử phạt vi phạm không đăng ký đất đai theo quy định

Tâm sự 01/07/2020 - 14:42

Hỏi: Tôi nhận chuyển nhượng 100m2 đất ởtại nông thôn (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của ông B, ngày 15-6-2019 chúng tôi đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng. Đến ngày 15-6-2020 tôi đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đăng kí biến động về đất đai. Tôi bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản về hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định. Xin hỏi cụ thể về quy định đăng kí biến động đất đai đối với trường hợp nhận chuyển nhượng của tôi. Tôi sẽ bị xử lý vi phạm ...

(Nguyễn Tự Phú, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội)

Xử phạt vi phạm không đăng ký đất đai theo quy định - ảnh 1
Ảnh minh họa

Trả lời:

Tại Điều 95 Luật đất đai quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

“...

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

...

h) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

i) Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

k) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

l) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

...

6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”

Việc nhận chuyển nhượng đất đai đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn thuộc trường hợp phải đăng kí biến động về đất đai theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 95 Luật đất đai. Và theo quy định tại khoản 6 Điều 95 Luật đất đai:“trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động”.

Hai bên đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng vào ngày 15-6-2019, kể từ ngày có biến động, hai bên không có thỏa thuận gì thì bạn là người sử dụng đất nên phải thực hiện thủ tục đăng kí biến động. Đến ngày 15-6-2020 bạn mới thực hiện thủ tục đăng kí biến động là đã quá thời hạn đăng kí biến động (30 ngày kể từ ngày có biến động). Hành vi của bạn đã vi phạm quy định về đăng kí đất đai theo quy định tại Điều 95 Luật đất đai, và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CPngày 19-11-2019 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai.

Tại điểm b khoản 4 Điều 5Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất như sau: “ ... Trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với bên nhận chuyển quyền sử dụng đất.”. Như vậy, đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bạn là người nhận chuyển nhượng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tại khoản Điều 17Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy địnhxử phạt hành vi không đăng ký đất đai:

“2. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định

tại các điểm a, b, h, i, k và 1 khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

3. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.”

Việc chuyển nhượng đất ở nông thôn của bạn không thực hiện đăng kí biến động đất đai trong thời gian từ 15-6-2019 đến 15-6-2020 (11 tháng tháng kể từ ngày quá thời hạn đăng ký biến động đất đai) sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Áp dụng Điều 6 Nghị định 91/2019/NĐ-CPquy định mức tiền phạt quy định tại Điều 17 là áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, và Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định “Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt”. Xác định mức tiền phạt đối với hành vi không đăng ký đất đaitheo quy định là 2.000.000 đồng (mức trung bình khung tiền phạt).

Ngoài ra, người sử dụng đất còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP: “buộc phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.”

Bình An