Xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng BHXH, nợ đóng BHXH, trục lợi BHXH

03/10/2018 - 21:47 - Nguồn: phapluatxahoi.vn Yêu cầu xóa tin
xu ly nghiem cac hanh vi tron dong bhxh no dong bhxh truc loi bhxh
Ảnh minh họa

Theo đó, giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.

Phấn đấu đạt khoảng 33% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4.

Giai đoan đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

Phấn đấu đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 90% trở lên.

Phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

UBND TP yêu cầu 100% các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHTN, BHYT phải thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với các thủ tục hành chính về BHXH, nhất là các cơ quan hành chính, hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp có lao động dưới 10 người; Thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu giảm thời gian giao dịch thực hiện TTHC giữa cơ quan BHXH với các doanh nghiệp, người lao động đạt mức ASEAN 4.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện với lộ trình phù hợp và quyết liệt, hiệu quả đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể từng giai đoạn...

T.Quang