Xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Công an

Xã hội 07/07/2020 - 09:09

Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp không thu tiền trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Công an để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho các Hội nghị diễn đàn quốc gia, các sự kiện trọng đại và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Công an - ảnh 1
Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp cho Bộ Công an:4 xe lội nước; 11 bộ thiết bị phát hiện chất nổ, chất hóa học; 10 bộ thiết bị phát hiện và nhận dạng chất nổ M-ion; 5 bộ thiết bị soi chiếu toàn thân không xâm phạm cơ thể phát hiện chất lỏng, chất nổ và kim loại; 15 hệ thống trinh sát chỉ huy tác chiến bí mật; 2 hệ thống cơ động thu chặn, giám sát định vị điện thoại vệ tinh Thuraya.

Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Việc xuất cấp, tiếp nhận và sử dụng số trang thiết bị nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

TQ