Xuất khẩu gạo không chắc lạc quan

21/01/2018 - 15:09 - Nguồn: thesaigontimes.vn Yêu cầu xóa tin

Xuất khẩu gạo không chắc lạc quan

Nguyễn Đình Bích

(TBKTSG) - Với việc tăng mạnh cả về lượng lẫn giá trị kể từ giữa năm, kết quả xuất khẩu gạo của nước ta trong năm 2017 đã vượt xa mục tiêu đã định. Thế nhưng, năm nay, xuất khẩu mặt hàng nông sản chiến lược này có thể không được lạc quan.

2017: nước nổi nhiều, bèo nổi ít

Ảnh: Hoàng Kim

2018: không chắc lạc quan