Xuất khẩu nông nghiệp tháng 8 đạt 2,39 tỉ USD

Kinh tế 30/08/2013 - 04:31

Bộ NN-PTNT cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 8 ước đạt 2,39 tỉ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 8 tháng đầu năm 2013 lên 17,98 tỉ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 8,99 tỉ USD, giảm 11,7%; giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 4 tỉ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2012; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản ước đạt 3,52 tỉ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2012.

no imageKim ngạch xuất khẩu của ĐBSCL chủ yếu nhờ những sản phẩm nông nghiệp, thủy sản - Ảnh: Đ.T 

Quang Thuần