Ý kiến về việc ủy quyền thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Xã hội 14/03/2019 - 19:57

Sau khi nhận được Văn bản số 550/UBND-SXD ngày 25/01/2019 của UBND TP Đà Nẵng về việc đề xuất ủy quyền thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 2) công suất 65.000 m3/ngày đêm cho Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi UBND TP Đà Nẵng. --> Sau khi nhận được Văn bản số 550/UBND-SXD ngày 25/01/2019 của UBND TP Đà Nẵng về việc đề xuất ủy quyền thẩm định thiết kế và kiểm ...

Sau khi nhận được Văn bản số 550/UBND-SXD ngày 25/01/2019 của UBND TP Đà Nẵng về việc đề xuất ủy quyền thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 2) công suất 65.000 m3/ngày đêm cho Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi UBND TP Đà Nẵng.

Ý kiến về việc ủy quyền thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng - ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 12, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của UBND TP Đà Nẵng về việc phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng TP Đà Nẵng tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình nêu trên.

Sau khi kết thúc thẩm định, đề nghị Sở Xây dựng TP Đà Nẵng gửi kết quả thẩm định về Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng để quản lý.

Công trình nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 2) công suất 65.000 m3/ngày đêm là công trình cấp I, được xác định theo tiêu chí về tầm quan trọng và quy mô kết cấu công trình, vì vậy việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016.

Huyền Trang