Yêu ''ẩm thực đường phố'' Nhật Bản mới biết 10 món ăn vặt này

Tuổi Teen 10/07/2020 - 00:18

Thử xem bạn biết bao nhiêu món ăn vặt, tráng miệng ở Nhật nhé. Bắt đầu thôi!

Yêu ''ẩm thực đường phố'' Nhật Bản mới biết 10 món ăn vặt này - ảnh 1
Honey Toast
Anko
Mochi
Coffee Jelly
Yêu ''ẩm thực đường phố'' Nhật Bản mới biết 10 món ăn vặt này - ảnh 2
Anko
Sesame Seed Balls
Dorayaki
Mont Blanc
Yêu ''ẩm thực đường phố'' Nhật Bản mới biết 10 món ăn vặt này - ảnh 3
Crepes
Honey Toast
Mont Blanc
Dorayaki
Yêu ''ẩm thực đường phố'' Nhật Bản mới biết 10 món ăn vặt này - ảnh 4
Wagashi
Taiyaki
Souffle Pancake
Manju
Yêu ''ẩm thực đường phố'' Nhật Bản mới biết 10 món ăn vặt này - ảnh 5
Agar Jelly
Anmitsu
Souffle Pancakes
Daifuku
Yêu ''ẩm thực đường phố'' Nhật Bản mới biết 10 món ăn vặt này - ảnh 6
Agar Jelly
Fruit Sandwich
Anko
Honey Toast
Yêu ''ẩm thực đường phố'' Nhật Bản mới biết 10 món ăn vặt này - ảnh 7
Shiruko
Castella Sponge Cake
Red Bean Jelly
Anko
Yêu ''ẩm thực đường phố'' Nhật Bản mới biết 10 món ăn vặt này - ảnh 8
Agar Jelly
Anko
Coffee Jelly
Anmitsu
Yêu ''ẩm thực đường phố'' Nhật Bản mới biết 10 món ăn vặt này - ảnh 9
Anko
Higashi
Agar Jelly
Dango
Yêu ''ẩm thực đường phố'' Nhật Bản mới biết 10 món ăn vặt này - ảnh 10
Anmitsu
Dorayaki
Higashi
Namagashi

Miko

Tuổi Teen