Yêu cầu gần 50 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Xã hội 31/08/2019 - 12:46

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản số 973/QLCL-QLVBCC công khai danh sách gần 50 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, thực hiện kế hoạch do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao, Cục Quản lý chất lượng- Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ tiến hành công tác tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục ĐH, các Sở GD&ĐT. Căn cứ kết quả kiểm tra, đoàn công tác đã lập danh sách các đơn vị yêu cầu vị phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Quản lý chất lượng đã công bố danh sách những đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đó, có 42 đơn vị phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C).  Cụ thể, có 4 trường ĐH, 1 trường CĐ, còn lại là các trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên trực thuộc Sở GD&ĐT địa phương. Có tới 14 trung tâm ở các huyện do Sở GD&ĐT Bắc Giang quản lý; 19 đơn vị gồm 11 trung tâm ở các huyện, 7 trường cao đẳng nghề do Sở GD&ĐT Thanh Hóa quản lý.  Ngoài ra, 7 đơn vị khác phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Thông tin và Truyền thông.

  • Yêu cầu gần 50 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - ảnh 1
  • Yêu cầu gần 50 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - ảnh 2


Danh sách cụ thể các cơ sở bị dừng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ:

Yêu cầu gần 50 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - ảnh 3

Yêu cầu gần 50 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - ảnh 4

Yêu cầu gần 50 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - ảnh 5

TH